Cennik

Koszty związane z utylizacją, można w całości odjąć od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 15 Ustawy z 15.02.92r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Koszt transportu i załadunku odpadów - od 146 zł. za 1 godz. pracy.

Przykładowa cena utylizacji odpadów wielkogabarytowych - od 148 zł

Ceny zawierają opłatę środowiskową i podatek VAT ( 7% i 22%)